De tien geboden

De tien geboden van hondengedragstrainer Rinus

Waar u op moet letten en hoe te handelen om een hond zonder gedragsproblemen te krijgen.

 1. Als u met uw hond gaat werken, blijf rustig maar duidelijk, breng dit over naar uw hond, met rust kunt u uw hond beter bereiken, wil graag duidelijkheid van de roedelleider.
 2. U neemt – of gaat – beslissingen nemen voor uw hond.
 3. U bepaalt hoe uw hond zich moet gedragen, doet uw hond een misstap dan moet dit gecorrigeerd worden, door middel van uw houding en stem. Is de hond aangelijnd, gebruik dan ook uw houding en stem, samen met de lijn om de hond corrigeren.
 4. Zowel binnen als buiten heeft uw hond zich te gedragen.
 5. Stel regels voor u zelf en/of uw gezin (de roedel) vast, waar uw hond zich aan moet houden. Leer uw hond deze regels door duidelijk aan te geven waar uw grenzen zijn.
 6. Uw hond wil graag een leider, dit krijgt u door uw grenzen aan te geven. Honden proberen altijd onder uw gezag uit te komen; ze zoeken de confrontatie op. Dit gedrag komt vooral vaak voor bij jonge honden, zij gaan de baas uitdagen, niet meer luisteren, spullen slopen, uitvallen naar soortgenoten of worden plotseling angstig voor vreemde voorwerpen. Wanneer uw hond zijn tanden heeft gewisseld en volwassen wordt, zal dit gedrag gaan veranderen.
 7. Uw hond heeft tot zijn 3e levensjaar een inprentingsfase, in deze jaren is het erg belangrijk dat u en uw gezin duidelijk aangeven waar de gezagsverhoudingen liggen maar ook hoe de hond zich moet gedragen naar soortgenoten en mensen.
 8. Angstgedrag is over het algemeen goed op te lossen. Zit uw hond in een angstfase, mag u hem nooit bestraffen, want als dit gebeurt zal de angst van de hond alleen maar groter worden met alle gevolgen van dien. Begeleidt uw hond met rust en duidelijkheid, laat uw hond zien waar en wanneer het niet gevaarlijk is, door bijvoorbeeld bepaalde objecten aan te raken. Wanneer uw hond bang voor vuurwerk of onweer is, laat de hond bij u komen en probeer uw hond gerust te stellen. Bent u echter ook bang voor vuurwerk of onweer en u laat dit merken dan zal dit een bevestiging zijn voor de hond dat hij moet vluchten. De hond kan dan panisch worden en is dan niet meer te bereiken, met alle gevolgen van dien.
 9. Agressie en Angstgedrag staan dicht bij elkaar, voor de hond betekent dit levensbehoud. De hond zal in eerste instantie willen vluchten, maar als hij niet weg kan, dan hij zich gaan verdedigen, wat voor de eigenaar en hond een gevaarlijke situatie kan worden. Komt u in zo’n situatie, blijf dan rustig, stel uw hond gerust, wees duidelijk en laat de hond bij u komen. Zoek nooit de confrontatie op.
 10. Wanneer u een pup heeft aangeschaft, gaat u in de ogen van de hond de moederrol overnemen. Zijn moeder, de teef, heeft altijd duidelijk gemaakt waar de grenzen zijn. Neem deze rol van haar over wanneer u uw nieuwe pup meeneemt naar huis. Tot zijn derde levensjaar zit een pup in de ‘ Inprentingsfase’ . In deze fase gaat uw pup wat van u leren. De pup ziet u als nieuwe roedelleider, handel hier ook naar. Rust en duidelijkheid is voor u en uw pup belangrijk.

Rust en duidelijkheid.

Wat ik u als eigenaar en uw hond wil bijbrengen is dat er duidelijkheid en rust voor uw hond en u zelf komt. Dit kan ik u en uw hond leren wanneer u beide in een bepaalde situatie terecht gekomen bent waar u niet meer uitkomt met uw hond, wanneer uw hond de (volledige) macht heeft overgenomen.

Wanneer ik bij u kom en begin met de training, ga ik terug naar de basis. Uw hond mag niets meer. ik ga u leren wat de hond wel of niet mag, u gaat leren beslissingen te nemen voor uw hond. Dat doe ik door rust op de hond over te brengen. Met rust en duidelijkheid kan ik uw hond beter bereiken, uw hond moet begrijpen dat hij niet voor u moet beslissen, dat kunt u zelf.

Uw hond krijgt van mij les hoe hij zich moet gaan gedragen, iedere misstap die de hond doet wordt gecorrigeerd door mijn houding en stem. Dit wordt zowel binnen als buiten gedaan, want zowel binnen als buiten heeft de hond zich te gedragen. Ongewenst gedrag wordt niet meer getolereerd.

Er zijn regels waar de hond zich aan moet houden, de eigenaar geeft duidelijk aan: tot hier en niet verder. Dit is de taal en methode die de hond begrijpt; uw hond wil leiding. U bent de roedelleider, u bepaalt wat er gebeurt u geeft duidelijk aan wat wel en niet mag. Blijf deze methode een bepaalde tijd volhouden, daarna kun u als roedelleider zijnde uw hond meer vrijheid geven. Valt uw hond terug in zijn ‘fout’ ofwel probleemgedrag, dan wordt er direct ingegrepen en wordt de hond weer op zijn plaats gezet. U zult dan zien dat het steeds beter gaat, de hond gaat het accepteren dat u de roedelleider bent en niet dat hij het is.

Geen straf is ook beloning

Mijn beloning naar de hond is, dat ik geen lekkers bij me heb. Ik doe alles, de hele training, met mijn stem, handen en met mijn houding. Daarmee beloon of corrigeer ik de hond omdat dit vele malen beter werkt dan het zogenaamde ‘ beloningsbrokje’. U wilt toch een hond die naar u luistert in plaats van een kunstje uit te voeren om zo een brokje te verdienen?

Hoe nu verder?

Hondengedragstrainer Rinus is met uw hond aan de slag geweest, u neemt daarna de hond weer van mij over. Wanneer u de hond van mij overneemt, zal deze alles doen wat u van hem verlangt.
Dit zal 1 week goed gaan, daarna zal er langzaam aan verzet worden gepleegd door uw hond, hij zal niet accepteren dat hij onder uw plicht de aangeleerde dingen moet gaan doen, zoals bijvoorbeeld:

 • Op de plaats (mand,deken)
 • Volgen
 • Niet blijven trekken aan de lijn
 • Niet willen uitvallen naar honden / katten / mensen

Hij valt terug in zijn eigen fout, alleen zal zijn verzet erger zijn, want hij wil zijn plaats niet verliezen ( hiërarchie). Valt de hond terug in zijn probleemgedrag, zult u kort en krachtig moeten optreden. Om u hierbij te ondersteunen krijgt u van mij een aantal tips met de aandachtspunten waar u verder mee moet gaan trainen en oefenen. Wanneer er problemen ontstaan tijdens de trainingen kan u een mail sturen waar u duidelijk beschrijft welke problemen er ontstaan zijn. Ik zal u duidelijk uitleggen wat er moet gebeuren in dit soort situaties. vervalt de hond terug in zijn probleemgedrag? Is de situatie verbeterd of juist verslechterd?

U hoeft niet te wachten tot de problemen te erg worden voor u . Neem dan contact met mij op, ik zal dan zo spoedig mogelijk met u een afspraak maken om dit probleem op te lossen. U moet in de tussentijd zeker doorgaan met de methode die ik u heb aangegeven.

Soms lukt het niet, dit kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: de hond is te sterk geworden voor de baas, de baas kan het niet meer aan. Of de baas vindt het moeilijk of zielig om consequent te zijn.

Veterinaire Kennis

Dagelijkse verzorging van uw hond

Een gezonde hond heeft een goede eetlust, wil graag mee uit en werkt met veel plezier. Uw hond heeft geen moeite om overeind te komen, loopt niet onregelmatig. plots toegenomen of afgenomen eetlust of veel drinken kunnen aanwijzingen zijn voor gezondheidsproblemen. Een verminderde uithoudingsvermogen en overmatig hijgen kunnen een aanwijzing zijn dat je hond ziek is of wordt.

Globale leidraad verzorging hond.

Begin van de dag kijken naar de algehele gezondheid van de hond, hoe gedraagt hij/zij zich. is de hond vrolijk, levendig of is de hond down, lusteloos of gedraagt deze zich anders dan normaal. Belangrijk is dus het signaleren van afwijkend gedrag en dit op de juiste manier interpreteren.
Loopsheid bij teven kan ook tot ander gedrag leiden, dit geldt ook voor reuen als er loopse teven in de buurt zijn. Loopsheid bij teven komt over het algemeen 2x per jaar voor ( voor-najaar) en duurt normaal gesproken ongeveer 3 weken.

Regelmatig uitlaten, minimaal 3 x daags uitlaten. Uitlaten is iets anders dan trainen met de hond en voorkomt dat de hond tijdens zijn trainingen zijn behoefte doet. Voor het trainen de hond goed uitlaten. Gemiddeld 1 x daags een grote wandeling maken zodat hij/zij haar energie kwijt kan, fietsen met je hond is dat deze goed haar energie kwijt kan raken en je bouwt een goede conditie op. Fiets nooit wanneer het warm is, honden transpireren via de voetzolen en de bek ( Hijgen) Asfalt / straatstenen kunnen erg heet zijn in de zomer. Belangrijk is dat je na het fietsen alle voetzolen van je hond gaat controleren of deze geen beschadigingen heeft. Beste is om de hond in het gras te laten lopen. Ook hier kan een gevaar schuilen, weg gegooide flesjes/ blikjes waar de hond zich aan kan verwonden. Houd er rekening mee wanneer je met je hond gaat fietsen dat deze in eens stil gaat staan om zijn behoefte te gaan doen, door het fietsen wordt zijn darmstelsel actiever. Je ligt samen met je hond in het gras wat eigenlijk niet de bedoeling is, rustig aan opstarten. Hond moet in draf naast de fiets lopen, nooit laten rennen.

Wanneer je de hond wil laten zwemmen, zorg ervoor dat hij/zij na het zwemmen redelijk opgedroogd is alvorens deze de auto ingaat, bij warm weer kan een te natte hond in de auto gevaarlijk zijn, luchtvochtigheid wordt te hoog in de auto wanneer er geen goede ventilatie is.

Verwonding door stokken, vaak wordt er met stokken gegooid, je hond vindt dit prachtig maar het zal je maar gebeuren dat de stok rechtstandig in de grond blijft steken. De hond zal zich gaan spietsen, je hond heeft de stok tot ver achter in de keel gekregen. Dit zijn meestal kleine diepe akelige wonden, zijn erg moeilijk te behandelen. Meestal blijven er kleine delen van de stok  in de  wond  zitten wat weer voor ernstige ontstekingen kan zorgen. Deze zijn erg moeilijk te behandelen, vaak zal er een operatie opvolgen om deze deeltjes te laten verwijderen. Herstel van de hond duurt lang.

Wie eenmaal eigenaar van een hond is, wil zijn viervoeter meestal niet meer missen. Zo verging mij het ook. Iedere hond die ik heb gehad, had een ander karakter, zijn eigen eigenaardigheden en daardoor ook iets heel bijzonders. Waren niet altijd braaf, af en toe gaven zij aanleiding tot kleine ergernissen, maar waren altijd betrouwbaar, trouw en van een ontroerende aanhankelijkheid naar mij en mijn gezin.

Wie eenmaal een hond heeft gehad 

Begroeting van het gezinslid, komst van een vreemde, afgunst op het eten van een andere hond, afweer van of de aanval op soortgenoten, pijnen, angst en aan dit alles en nog veel meer geeft hij dit op verschillende wijze in zijn taal uitdrukking weer. In de loop van de tijd gaan we leren deze uitingen juist te beoordelen. Kennis van de hondentaal is bijzonder belangrijk.

Zoeken van de nabijheid van mensen, afkeer van het alleen zijn, verdediging van alle gezinsleden tegen derden, wantrouwend of onvriendelijke handelingen van vreemde bezoekers, begroeting wanneer een gezinslid binnenkomt. Dit en vele dingen zijn roedelgewoonten. Dit moeten wij respecteren door opvoeding in voor ons aangename te verdragen vormen brengen.

Rechtopstaande staart, gespitste oren, overeind staande haren en opgerichte kop vormen de imponeerhouding, de hond een onbekende of soortgenoot tegemoet treedt. Laat hij de kop hangen, oren plat en staart laag, dan is hij onderdanig naar zijn meerdere.

Een vreemde hond lokken met lekkere hapjes, vriendelijk zijn handelt tactloos, dit ziet men helaas op vele hondenscholen. Tegenwoordig wordt er op vele hondencursussen de eigenaren geleerd dat zij, voordat men aanvangt met de lessen of alle eigenaren brokjes of een ander soort beloningsbrokjes bij zich te hebben. Men mag de hond niet meer corrigeren wanneer deze een bepaald gedrag vertoont, men moet dit gedrag negeren of belonen dit werkt bijna altijd averechts. hond wordt of onzeker wat zich weer kan vertalen dat hij vervelend wordt of dat hij zijn eigen ding gaat doen tot ergernis van de eigenaar. De hond wil weten van zijn baas wat wel of niet mag, Duidelijkheid. Wanneer een hond dit niet aanneemt dan wordt deze hond al gauw beschouwt als een onhandelbare hond, eigenaar en hond worden dan uit de groep gehaald/gezet en mogen niet meer meedoen met de cursus, staan daar dan geheel alleen. Juist deze honden en eigenaren moeten geholpen worden, zij hebben juist die hulp nodig die zo hard nodig is. Dit is de onkunde van de instructeurs/hondenscholen die geen verstand en het niet begrijpen/verdiepen in de gedragingen van deze honden, helaas weten zij niet hoe met deze gedragingen om te gaan.

Ben absoluut niet tegen dat een hond een beloningsbrokje krijgt, deze krijgt hij pas wanneer hij het commando heeft uitgevoerd die hem is opgedragen. Belangrijk is dat de hond met de stem wordt beloond en door aanraking van je hand, dit meer effect heeft dan een brokje. Alle honden die ik heb gehad zijn allen opgevoed op de manier die ik dacht dat het goed was, iedere hond hond was weer anders dus iedere handeling die ik deed was ook weer anders. De honden die wij hebben gehad kwamen allemaal uit het asiel, honden met “gedragsprobleem” wat absoluut niet het geval was. Waren honden met een sterk karakter maar ook met een onderdanig karakter. Belangrijk is dat men de hond moet gaan lezen, je hond is een open boek mits je weet hoe je naar de hond moet gaan kijken en waar opgelet moet worden.

Vaak wordt de hond niet begrepen door de eigenaar of wanneer men een gedragscursus doet op een hondenvereniging wordt de hond vaak afgeschilderd als een probleemgeval. Uitgezonderd de hondenscholen die wel op een duidelijke manier les geven waar eigenaar en hond met “gedragsprobleem” terecht kunnen waar dit gedrag wordt ingedamd door de eigenaar te leren hoe om te gaan met het gedrag van de hond maar dat de eigenaar ook gaat leren dat deze duidelijker naar zijn hond moet zijn. Tegenwoordig moet men lief zijn voor onze hond, alles wordt op een menselijke manier getraind, hond wordt vermenselijkt, dit kan en mag absoluut niet! Dit is voor de hond erg onduidelijk, begrijpt de baas niet meer maar andersom is dit ook het geval.

UA-109093837-1