Honden Probleemgedrag

Wat is Probleemgedrag?
Uw hond begrijpt alleen ‘goed’ en ‘verboden’ gedrag. Goed gedrag is toegestaan, verboden gedrag is gedrag wat u niet mag toestaan. Daarom is het belangrijk dat de baas duidelijk naar de hond is  deze ook begrijpt wat hij wel mag en wat niet. Dit moet u duidelijk aangeven door gebruik te maken van uw lichaam en uw stem ! Wanneer u dat niet doet zal de hond dingen doen die u niet wil. Daarmee creëert u probleemgedrag.

Karakter
Om te begrijpen wat probleemgedrag is en waar het vandaan komt, is het van belang om iets te weten van het karakter van de hond in het algemeen.
Alle honden zijn roedeldieren, een gevoel dat hij overgeërfd heeft van zijn oorspronkelijke voorouders. Binnen de roedel neemt het meest ervaren en het sterkste dier, dikwijls met ruw geweld, het leiderschap op zich. De andere leden van de groep respecteren dat, door zich aan de leider te onderwerpen. Bij onze hond neemt de baas de rol van de roedelleider over en vanaf het eerste moment moet de hond die rol bemerken en erkennen. Alle gezinsleden behoren tot de roedel, de leider van de roedel kan de heer des huizes zijn, de vrouw maar ook een ander gezinslid. Dit hangt niet af van een goede of slechte behandeling, maar alleen van de wilskracht en de autoriteit waarmee de menselijke leider van de roedel zich doet gelden.

Gedrag en Aanleg
Een hond ziet de omgeving alleen van uit zijn eigen gezichtshoek. Zijn baas is voor hem geen mens maar de leider van de roedel. Leggen wij bij de beoordeling van zijn fysieke menselijke maatstaven aan, veronderstellen wij bij hem menselijke gevoelens van beweegredenen, dan verwachten wij misschien zelfs een soort van menselijke logica, dan begaan wij een grote fout, die op de wederzijdse verhouding een ongunstige invloed heeft.

Handelingen door Reflexen en Instincten
Indien wij weten hoe onze hond in het gezin is kunnen wij daarvan zowel voor het opvoedingswerk als voor onze vriendschapsverhouding tot het dier partij trekken.
Wie ooit met een hond een vriendschappelijke betrekking heeft gehad, kent gevoelsuitingen van de hond die ongetwijfeld meer dan eenvoudige reflexen van instinctieve zaken zijn. Vele honden voelen de stemming van hun baas op een gegeven ogenblik aan, zonder dat die stemming  te bespeuren is, en reageert  daarop. Vaak genoeg slechts met een klein, vriendelijk gebaar, dat u moet leren zien en begrijpen.

Goed en Kwaad
Hij onderscheidt alleen ‘geoorloofd of goed’ en ‘verboden’. Daarop moeten wij bij de opvoeding goed letten. Wie zijn hond straft, wanneer deze naar menselijke opvattingen een slechte daad begaan heeft, maakt een vergissing door deze te “vermenselijken”. Je moet je hond zo opvoeden, dat de hond weet dat zo’n handeling valt onder de dingen, die verboden zijn.
Je moet daarom duidelijk zijn in de taal van de hond, want de hond verstaat onze taal niet. Waarschijnlijk hoort hij alleen de klankkleur van de klinkers en de stembuiging op een bepaald ogenblik. Dat is voor hem echter genoeg om onze bedoeling en onze wensen te begrijpen. Een hond bezit ook voor onze ‘gebarentaal’ een verbazingwekkende fijngevoeligheid. Deze ‘gebarentaal’ ofwel non-verbale communicatie is het geheel van onze handbewegingen, de taal van onze ogen, de toon van onze stem en onze lichaamshouding, door ons dikwijls (onbewust) met het gesproken woord – verbale communicatie – verbonden. Deze non-verbale communicatie zegt de hond juist meer dan onze verbale communicatie. De toon van onze woorden zegt hem precies, of het om een ​​bevel gaat dan wel om een ​​teken van vriendelijkheid.

Omgaan met soortgenoten
Observeer je hond eens als je met hem / haar op straat of in het bos loopt en de hond komt soortgenoten tegen. Hoe gedraagt ​​hij zich? Zal hij een neutraal gedrag vertonen dan zal dit geaccepteerd worden door de ander hond. Toont uw hond angstig of agressief gedrag dan zal deze gecorrigeerd worden door zijn soortgenoot. Toont uw hond echter dominant gedrag dan kan dit geaccepteerd worden, mits er geen ander dominante hond in de buurt is.

Dominante gedrag, probleemgedrag
Dominant gedrag is dat de hond laat zien dat hij de situatie aankan. De hond gaat nu bepalen wie de leiding heeft in het gezin. Een hond mag zeker dominant zijn, alleen onder soortgenoten. Hij mag nooit in de gezinssituatie dominant zijn, dan gaat hij bepalen wie wat mag gaan doen. Hij zal iedereen die niet in het gezin thuis hoort verjagen en in het ergste geval bijten.
De hond doet alles instinctief, als hij aanvoelt dat de eigenaar niet sterk genoeg is om roedelleider te zijn, dan zal de hond de macht overnemen. Ik ga je leren hoe je met dit gedrag om moet gaan. Ik ga u leren dat u weer de dominante rol krijgt in de relatie tot uw dier. Dit zal niet gelijk lukken, de hond gaat het gevecht aan, de hond wil zijn macht niet verliezen. De hond moet weer leren om ondergeschikt te zijn naar de baas, de roedelleider.
De hond moet leren dat hij door u terecht wordt gewezen, de hond die weer onderschikt moet zijn naar zijn baas indien hij niet zo opgevoed, kan hij een gevecht aan gaan. Deze gevechten gaan er vaak niet lichtzinnig aan toe dus dit is een situatie die u wilt zien te voorkomen.

Beginnen met de opvoeding van de hond.

Hoe jonger een hond is zo makkelijk en snel zal hij zich aan onze wil onderwerpen. De tegenspraak die men dikwijls in een gezin hoort is dat het lieve hondje  ineens is veranderd, van een vrolijk hondje naar een hond die in onze ogen vervelend en onhandelbaar is geworden, dit komt dat de hond in een nieuwe fase is gekomen, puberteit. De hond gaat zijn grenzen verleggen, zoekt en kijkt waar bij u de grens ligt, doet u hier niets aan dan zal dit steeds meer gaan verergeren, u weet het niet meer. Een probleem die wij zelf hebben veroorzaakt. Meestal zijn deze gedragingen best wel goed op te lossen mits u erop tijd bij bent.

Een hond heeft geen eergevoel, plichtsgevoel of verantwoordelijk gevoel. Kent alleen het profijt van samenwerking met de mens, bij de opvoeding moeten wij partij trekken van die eigenschappen. Wie zijn hond vermenselijkt maakt hier een grote fout.

Bij de opvoeding moeten wij ervan uitgaan dat onze hond niet voor menselijke logica vatbaar is, kan niet op onze manier denken, conclusies trekken, berekend optreden. Een hond handelt uit instinkt en reflexen, houden wij rekening met de hondenlogica dan zal de opvoeding makkelijker gaan.

Bij opvoeding van honden moeten wij rekening houden met individuele verschillen. Iedere hond is weer anders van aanleg. Sommige honden laten zich door vreemden lokken en zijn tegen iedereen vriendelijk, andere erkennen alleen de roedelleider als baas. Moeten op dit verschil in aanleg opletten.

Mogen nooit vergeten dat wij met de opvoeding van onze hond dingen willen verlangen die voor hem vreemd en onbegrijpelijk zijn. Zindelijkheid, zitten, naast lopen, komen of gaan liggen zijn de meest van onze eisen op instincten of roedelgewoonten gebaseerd. Alleen door geduld en herhaaldelijk trainen zal de hond het begrijpen wat ervan hem wordt verlangt.

De manier waarop dieren, die in roedels leven, contact  houden en waarmee ze zorgen  dat  binnen de groep goed wordt samen gewerkt, verschilt volkomen van de gesproken taal die bij mensen alle belangrijke functies vervult.

Het gaat hier niet om aangeleerd maar om een ​​aangeboren gedrag. We beginnen met het gedrag in de rangorde, met de oeroude zeden en gebruiken die niet alleen sociale ondergeschiktheid en superioriteit uitdrukken maar die zelfs in hoge mate bepalen.

Hondenmanieren

Laten we eens een paar ontmoetingen bekijken, zoals elke lezer die wel eens van honden zal hebben gezien. Andor en ik lopen door de Dorpsstraat in mijn woonplaats, wanneer wij om de hoek komen zien wij ruim 100 meter verder Andor’s grootste vijand en rivaal Biko. Een ontmoeting is onvermijdelijk, wij moeten vlak langs hem. Allebei zijn het de sterkste en gevreesde honden uit de buurt. Hebben vreselijke hekel aan elkaar, aan de andere kant zijn zij ook bang voor elkaar. Zover ik weet hebben zij nog nooit gevochten. Beide partijen vinden deze ontmoeting hoogst onaangenaam. Wanneer zij op eigen terrein veilig achter het hek zitten blaffen zij woedend naar elkaar. Zij zijn beiden ervan overtuigd dat het hek hen belet de ander te lijf gaat.

Natuurlijk hebben de 2 vijanden elkaar al van veraf gezien, nemen onmiddellijk de imponeerhouding aan, dat wil zeggen dat zij zich hoog gaan oprichten, staart loodrecht omhoog, nek / rugharen overeind waardoor de honden groter lijken. Plots gaat Biko plat op de grond liggen, niets spreekt van een onzekerheid maar evenmin van een dreigende houding uit, voorhoofd en lippen zijn niet opgetrokken, oren staan ​​rechtovereind naar voren gericht ogen staan ​​open. Andor reageert niet op deze loer houding hoe dreigend het in onze ogen uitziet. Onbevreesd stapt hij op zijn rivaal af. Pas als hij vlak bij is komt Biko met een ruk in de volle lengte overeind, nu staan ​​zij kop aan staart anaalstreek te besnuffelen. Het vrije aanbieden van de anaalstreek drukt zelfvertrouwen uit. Zo gauw dat maar iets minder wordt gaat de staart omlaag.

Deze hondenontmoetingen heb ik als voorbeeld gekozen om hun uitgesproken karakter. Natuurlijk zijn er ontelbare overgangen en mengelingen tussen gevoelens en de bijbehorende uitdrukkingsbewegingen van zelfvertrouwen angst imponeren onderworpenheid aanval en verdediging.

Wat ik wil zeggen dat u uw hond meer en beter moet gaan observeren en lezen waardoor u uw hond beter gaat leren begrijpen.

UA-109.093.837-1

Reacties 17

 • Myn hond flipt op straat als die andere honden tegen komt.
  En trekt dan als een gek aan de lijn is dan niet meer te houden.
  Ik heb hem overgenomen van iemand die er geen tijd meer voor had.
  Dus ik wist niets van zijn problemen wil hem niet kwijt dus myn vraag is kan u me ook meschien
  Ook helpen het is een Boomertje van haast 3jaar.

  • Hallo fam. de Ridder,
   Dit probleem is goed op te lossen, jammer dat de vorige eigenaar dit niet heeft aangegeven. Waarschijnlijk zat deze fam. met hetzelfde probleem maar daar weinig aandacht aan heeft besteed. graag wil ik jullie helpen.
   Wanneer u van mijn diensten gebruik wil maken dan graag tel.nr. zenden naar info@hondenprobleemgedrag.nl

   met vriendelijke groet
   Hondengedragstrainer Rinus

   • Hallo Rinus.

    Mijn ouders hebben een hazewind hond uit het asiel gehaald een aantal weken geleden. Ze is extreem bang van alles omdat ze is mishandeld in haar verleden in spanje. We hebben geen idee hoe we haar hier doorheen kunnen helpen, en vroegen ons af ofdat u hier mee kon helpen?

    Mvg, Daniel

    • Beste Daniel,
     De angst die in de hond huist krijg je er niet meer uit maar, je kan de hond wel gaan begeleiden hoe met zijn angst gedrag om te gaan
     Angst is levens behoudt, gaat vluchten voor datgene wat vaak onbekend. Je moet je hond hierin gaan begeleiden, de trainingen om je hond te willen begeleiden is meestal intensief, wees geduldig, werk van uit je rust en geef je hond duidelijkheid.

     Wanneer je hulp wil dan graag een bericht zenden naar info@hondenprobleemgedrag.nl

     vriendelijke groet
     Hondengedragstrainer Rinus

    • Mijn hond gaat erg tekeer als ik zijn eten klaar gaat maken wil zelfs bijten ! Mijn 2ehond doet niets en negeerd hem als hij eenmaal eet is er niets meer aan de hand

   • Hallo Ri
    Wij hebben een friese stabij van ruim 3 jaar oud en hij is zo langzamerhand een probleemhond aan het worden. Buiten is hij vaak bang voor andere honden maar binnen probeert hij steeds zijn zin door te drijven. Hij blaft om alles en als er gebeld wordt blaft en snapt hij naar me. Als er mensen binnen komen blijft hij springen. Als hij uitgelaten moet worden gaat hij grommen en laat hij zn tanden zien. Wij pikken dat niet en van ons moest hij dan zitten en een poot geven daardoor werd hij dan rustiger maar inmiddels kost dat steeds meer moeite. We hebben ook 2 katten en de ene jaagt hij altijd weg de andere kroelt vaak met hem en geeft hem kopjes dat vindt hij prima totdat meneer zn zin niet krijgt dan hapt hij naar de kat. Dat heeft me al 2 x een da bezoek gekost.
    Even voor de duidelijkheid we pikken zijn gedrag niet al zijn we er een half uur mee bezig om hem naar zn plek te sturen we gaan door totdat hij daar ligt en hij zn plaats weet , maar het is zo een gevecht iedere keer.
    Hij kan ook heel lief zijn en wat hij heel vaak doet is tegen je benen aanhangen.
    Is dit ook dominant gedrag??
    Ben al 2 x met een hondenpsycholoog bezig geweest en dan doet hij alles zonder morren en dan is hij zo leuk…
    Wij gaan regelmatig hier naar het park we kunnen niet met de auto naar strand of bos want hij kan niet tegen autorijden.
    Hopelijk heeft u wat tips voor ons.
    Gr. Annelien

 • Hallo Rinus
  \Wij hebben een pyrenese berghond van7 maanden oud , sinds 2 weken sloopt die de losse kussens en de leuning van de bank als wij niet thuis zijn . We hebben Tymour kregen toen die 5 maanden oud was en hij komt rechtstreeks van de fokker en was nog nooit alleen geweest . De eerste weken gingen prima hij luisterde goed en we leerde hem ook even alleen te zijn. Hij heeft genoeg speeltjes we hebben ook een Kong waar vlees in kan om hem bij onze afwezigheid bezig te houden dat ging prima tot 2 weken geleden . Heeft u een advies voor ons.

  Mvg Ton Hilbrands

  • Dag Ton,
   Vervelend dat jullie hond dit gedrag vertoond, is erg begrijpelijk dat de hond dit gedrag vertoond. Wat jullie hond vertoond is dat deze niet alleen gelaten wil worden, gaat dan slopen. De aandacht die hij dan krijgt neemt hij op de koop toe, negatieve aandacht is ook aandacht.
   Wat jullie eventueel zouden kunnen doen is de hond op een plaats doen waar hij niet aan jullie spullen kan zitten, zorg ervoor dat hij een eigen plaats krijgt met zijn mand, waar hij dan niet de spullen van jullie kan vernielen.
   Eventueel wanneer je weg gaat dan de hond een muilkorf omdoen, kan met de korf om water drinken. Dit is niet zielig of dat de hond niets meer mag. Dit is ook geen correctie middel maar je hond gaat leren wanneer je weg gaat dat hij deze om krijgt. Zorg altijd dat deze goed om de snuit en kop past, mag deze niet afkrijgen.
   Er is nog een optie, dat is dat je net doet dat je vertrekt. Hond laat je alleen, zet hem wel in de mand of op zijn plaats, duidelijk commando geven. Daarna weglopen, voordeur/achterdeur openen en sluiten, je blijft binnen staan en houdt je muisstil. Je hoort vanzelf dat je hond gaat lopen, dingen doen. Loop rustig naar de kamer, deur openen en direct een stemcorrectie geven, dit moet een stevige stemcorrectie zijn, hond naar zijn plaats sturen en direct weglopen. Alleen stemcorrectie geven verder helemaal niets. Je hond schrikt van jullie reactie. Daarna weglopen uit de locatie waar je hond zich bevindt. Daarna dezelfde handelingen weer doen zoals hierboven beschreven staat.
   Wanneer je eventueel hulp wil hebben laat dit maar weten.
   Vriendelijke groet;
   Hondengedragstrainer Rinus

 • Hallo Rinus,

  We hebben een paar weken geleden 1 van onze teckels moeten laten inslapen.
  Hij was 7 jaar oud, veel te jong. en nu hebben we nog 1 teckel over van 6 jaar oud.
  Ze waren maatjes voor het leven, en nu mist hij hem natuurlijk heel erg.
  Hij heeft wel afscheid kunnen nemen, en zoekt hem dus niet, maar is zo alleen.
  Als we weggaan dan blaft hij heel erg, heeft hij nooit gedaan.
  We weten niet wat we nu met hem moeten. Kunnen hem natuurlijk niet altijd meenemen dus heeft u een idee wat we hiermee aankunnen.

  • beste Diana,
   Door het verlies van zijn maatje is jullie hondje toch eenzaam geworden, vooral dan wanneer jullie even weggaan voor een boodschap begint hij te blaffen. wil niet alleen gelaten worden met het op oog hebben dat je niet terug komt. Wat je eventueel zou kunnen doen is;
   Voor jullie hond moet er weer stabiliteit komen, leren dat het even niet erg is om alleen te zijn.
   wanneer jullie klaar staan om te vertrekken is de hond al aan het lopen, windt zich op, weet dat het straks alleen gelaten wordt.
   doe jullie hondje een lijntje om, zet hem op zijn mandje, duidelijk Blijf afgeven en ga weer verder met datgene wat je van plan was. ongetwijfeld komt hij direct weer van de plaats af, loop naar hem toe, zegt helemaal niets, lijntje oppakken en onder begeleiding van stem en lijntje begeleiden naar zijn plaats. zit hij op de plaats duidelijk Blijf afgeven.
   dit houden jullie vol, werk altijd vanuit je rust, wordt niet boos of ga denken hij blijft maar van zijn plaats afkomen, ga door.
   het volgende wat jullie ook kunnen doen is dat jullie net doen of je vertrekt, hond op de plaats, alle deuren sluiten, loop naar de buiten deur maak deze open en sluit deze weer maar je blijft binnen staan. Je houdt je muisstil, je hoort vanzelf wanneer je hond begint te blaffen. Gaat hij dit doen dan rustig naar plek gaan waar je hond is loop rustig de kamer in geef dan duidelijk Stil aan begeleidt hem weer naar zijn plaats en vertrek direct weer. Blijf nooit bij zijn plaats staan, je nodigt hem uit om van de plaats af te komen.
   Hou dit vol.
   wanneer het niet lukt of gaat wil ik jullie graag ten dienste zijn.

   met vriendelijke groet
   Hondengedragstrainer Rinus

 • Ik heb een zwerfhond geadopteerd van Aruba. Een labrador kruising denkt men. Ze is van juni 2019 en nu 9maanden bij mij. Over het algemeen gaat het goed, maar als ik visite krijg gaat ze helemaal uit haar dak, met name naar mijn kleinzoon van 2jaar. Ze dendert dat kleine mannetje ondersteboven en is dan niet te bedaren. Míjn zoon heeft besloten om niet meer langs te komen. Dat is niet te accepteren, maar ik heb Kaya niet onder controle, heb je voor mij enkele tips hoe ik dit kan oplossen. Groetjes van José

  • Beste Jose,
   Het gedrag wat je hond laat zien is goed te behandelen, het is erg belangrijk dat er regels zijn net als kleine kinderen opvoeden zo moet ook de hond opgevoed worden. Je hond is erg enthousiast dat mag maar wanneer jij zegt dat het genoeg is dan is het klaar.
   Wanneer je zoon met je kleinzoon komt is dat jij je hond onder controle hebt, het is niet zo dat je hond alles doet wat jij niet wil dan moet je gaan optreden en je hond op de plaats zetten en duidelijk stemcorrectie geven Blijf, je hond heeft dan wel de lijn om zodat je deze kan oppakken en hem begeleiden naar zijn plaats.
   Graag wil ik je helpen hoe hiermee om te gaan.
   bij hulp graag je tel.nr. zenden aan info@hondenprobleemgedrag.nl
   vriendelijke groet
   Hondengedragstrainer Rinus

 • Hallo Rinus,

  Wij hebben 2 yorkshire terriërs Buddy en Kenzo Het zijn broertjes en ze zijn nu 2 jaar.
  Sinds kort heeft Buddy rare gewoontes. In de avond wil hij niet bij ons zitten. Gaat dan naar boven. Gaat na een tijdje hard zitten blaffen. Dan halen we hem weer naar beneden. Eenmaal beneden rent hij weer naar boven. Als we niet snel genoeg reageren plast hij waar hij op dat moment is. Dit doet hij alleen in de avond. Overdag is hij wel gewoon bij ons beneden
  Ook als we de voordeur open doen en daar met iemand staan te praten staat hij te blaffen als we dan niet reageren plast hij ook.
  Wat kunnen we hier aan doen.

  Buddy is van zichzelf een vrij bange hond. En schrikt snel als hij iets hoort.

  Kunt u ons helpen

  Groetjes Annemarie

  • Beste Annemarie,
   wanneer Buddy dit doet, is het dan dat de honden boven slapen of blijven deze beneden voor de nacht.
   Het gedrag wat Buddy laat zien is een vorm van aandacht, negatieve aandacht is ook aandacht.
   Probeer er voor te zorgen dat hij niet meer naar boven kan, leer je hond dat hij beneden op zijn plaats blijft, dit is goed aan te leren ook omdat zoals je het aangeeft dat het een gevoelig en onzeker hondje is. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn, vooral voor Buddy is dit erg belangrijk.
   Voor eventuele hulp graag je tel.nr zenden aan info@hondenprobleemgedrag.nl
   met vriendelijke groet
   Hondengedragstrainer Rinus

 • Wij hebben sinds 7wkn een 7mnd oude labrador mix. s,nachts in de bench doen gaat niet dan gaat hij hevig protesteren, Los in de huiskamer gaat prima echter zon een x in de 3 a 4 nachten sloopt hij iets. Eerst een kussentje toen het kussen van mijn andere hondje aangvreten en nu vannacht het kussen van een klepbank finaal verscheurd. Hij heeft zelfs de leuning van een draaistoel vernielt. Hij is hier dus onvoorspelbaar in. Heeft speeltjes, krijgt rust en beweging zowel fysiek als mentaa l.Het liefst zou ik hem s,morgens een enorme knal geven maar blijf rustig en ruim het geruisloos op. WAT doen wij toch niet goed(zou een muilkorfje helpen en krijgt hij die niet af) Help!!!!! voordat mijn bankstel aan de beurt is

 • Beste Rinus.
  Wij hebben sinds 4 maand een golden retriever teefje van nu 2,5 jaar. Via een tussenpersoon na een fokker ( uit België) hebben wij haar gekocht.
  Doordat zij geen pups kan krijgen is ze “weg gedaan”.
  Lopen aan de riem buiten gaat goed, totdat er een andere hond aankomt, eerst kwispelen en dan tot op halve meter met de andere hond vliegt ze weg achter onze benen.
  Thuis een aai over de kop: krijgen we niet voor elkaar, we mogen de neus, die altijd droog is, voorzichtig aanraken. Een aai over de rug gaat helemaal niet.
  Een beloningskoekje pakt ze soms uit de hand meestal niet, leggen we het voor haar neer is het zo op.
  Spelen met een bal of andere speeltjes kent ze niet.
  Volgens ons heeft ze nare dingen meegemaakt in haar verleden.
  Kun je ons ideeën geven?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.