Categorie «Probleemgedrag»

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondengedragstrainer Rinus in deze algemene voorwaarden verstaan wij onder: 1 Opdrachtnemer Hondengedragstrainer Rinus hierna te vernoemen opdrachtnemer 1.2 Opdrachtgever: persoon, hondenbezitter die het intakeformulier en de algemene voorwaarden heeft gelezen en ondertekend, hierna te noemen opdrachtgever. 1.3 Intakeformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer de hond gaat begeleiden tegen een vooraf …

Omgang honden met gedragsproblemen

Honden met gedragsproblemen zijn honden die de leiding hebben overgenomen van de eigenaar of het gehele gezin, wij zien dit als een probleemgedrag. Waarom zien wij dit als een gedragsprobleem? Hoe moeten wij hiermee omgaan? Wat doen wanneer het gedrag terug komt? In dit artikel probeer ik hierop een antwoord te geven. Honden met een …