Categorie «Algemene Voorwaarden»

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hondengedragstrainer Rinus in deze algemene voorwaarden verstaan wij onder: 1 Opdrachtnemer Hondengedragstrainer Rinus hierna te vernoemen opdrachtnemer 1.2 Opdrachtgever: persoon, hondenbezitter die het intakeformulier en de algemene voorwaarden heeft gelezen en ondertekend, hierna te noemen opdrachtgever. 1.3 Intakeformulier: schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer de hond gaat begeleiden tegen een vooraf …